OM

Vad är Literacitet för våra praktiskt-estetiska (prest) ämnen i skolan? Vad är unikt med språkanvändningen i våra ämnen och vad innebär det för oss lärare som undervisar i de här ämnena?

Skolverkets satsning Läslyftet inkluderar även oss prestämnen i ett flertal av sina moduler. På vår skola har vi prestlärare inte möjlighet att delta tillsammans med övriga lärare i Läslyftet med grund i hur våra tjänster ser ut. Som förstelärare i slöjd utmanade jag mig att försöka skapa ett skräddarsytt Språklyft för oss prestlärare på skolan så att även vi kan utvecklas i språk.

Att delta i Skolverkets Läslyft kan vara utvecklande för oss prestlärare då vi får möjlighet att spegla vårt språkarbete mot andra ämnens. Skolverkets Läslyft kan också ge bra möjligheter till att hitta samarbetsprojket mellan ämnen. Om man har möjlighet kan det rekommenderas.

Prestspråklyftet ger dels oss prestlärare som inte får möjligheten att delta i Läslyftet möjlighet att delta i en språksatsning. Prestspråklyftet ger också ger en unik möjlighet för oss att undersöka våra ämnens unika literacitet och undersöka hur vi kan utmana oss i att spetsa vårt språkutvecklande arbetssätt. 


Upplägg
Eftersom flera av oss praktiskt estetiska lärare har tjänster som innebär att vi inte arbetar heltid på en skola är prest-språklyftet utformat så att vi har en träff per månad. För att lyftet ska bli ett kollegialt lärande kommer du, mellan träffarna, behöva ta del av inspirationsmaterial (läsa text, se film, lyssna på pod eller liknande), göra egna reflektioner samt genomföra någon form av aktivitet med dina elever. 

Varje träff summeras med ett inlägg här på bloggen.

Vem kan delta?
Prestspråklyftet är gjort för oss prestlärare på Växthusets skola i Uppsala, men andra prestlärargrupper är varmt välkomna att ta del av vårt upplägg. Det skulle vara väldigt spännande att ta del av era tankar kring frågorna som kommer att tas upp under Lyftet. Kanske vi kan lyfta oss ännu mer om vi blir fler som deltar?

Innehåll
Innehållet är sammansatt av material från olika källor som kan var aktuella för de frågeställningar som är viktiga för oss i vårt arbete. Du är varmt välkommen att föreslå nya ämnen, fler bra källor med mera. Skriv dina förslag i kommentarsfältet nedan.


Elisabet Jagell, förstelärare, Uppsala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar